Caballero Fabriek

TwitterFacebook

LB-IX

Closing the value gap in operations

MIND THE GAP!

Bij veel organisaties sluit het uitgestippelde beleid niet goed aan bij de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer. Zo gaat tussen aansturing en uitvoering vaak veel tijd en waarde verloren. Dit is funest voor de slagkracht van de organisatie.

LB-IX verhoogt de slagkracht door het verband tussen beleid en (staf-) processen terug te brengen. Kernprocessen worden verbonden met ondersteunende processen zoals inkoop-, logistiek- en facilitair management. Hierbij wordt vooral gebruikt gemaakt van de kennis die in de eigen organisatie aanwezig is. Deze aanpak zal resulteren in gemotiveerde en betrokken medewerkers met een gezamenlijk doel. Externe lange termijn toegevoegde waarde wordt gecreëerd door goede contracten en afspraken met business partners.

LB-IX
Closing the value gap in operations

www.lb-ix.nl
info@lb-ix.nl
070 204 04 07